یک چاه عمیق در دشت آبدان کندز حفر می‌شود

یک چاه عمیق در دشت آبدان کندز، با پشتیبانی مالی شرکت دولتی «سپین‌زر» در این ولایت حفر می‌شود. این ‌چاه در کنار مسیر عمومی کندز_شیرخان‌بندر حفر می‌شود که با حفر آن، مشکلات دام‌داران و مسافرانی‌ که از این مسیر عبور می‌کنند، برطرف خواهد شد.