امسال نُه مکتب، یک‌ دارالعلوم و یک‌ دارالحفاظ در غزنی به بهره‌برداری رسیده است

میرنصیراحمد حسینی، می‌گوید که نُه مکتب به ارزش ۸.۱ میلیون افغانی از بودجه‌ی توسعه‌ای این ریاست در ولسوالی‌های اندر، ناوه، گیلان، مقر، قره‌باغ، ده‌یک، گیرو، رشیدان و زنه‌خان، بازسازی شده و به بهره‌برداری رسیده است. رییس معارف غزنی، می‌‌افزاید که یک دارالعلوم و یک دارالحفاظ هم در مرکز غزنی بازسازی شده و به بهره‌برداری رسیده است.