اتاق تجارت افغانستان: میزان دادوستد بازرگانی با پاکستان رو به کاهش است

پس از وضع محدودیت‌ها از سوی پاکستان بر بازرگانان افغان در انتقال کالاهای بازرگانی شان به آن کشور، مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان­­_پاکستان، می‌گویند که میزان دادوستد بازرگانی با پاکستان، رو‌ به کاهش است.