امارت اسلامی: کشورهای متجاوز پیش از تجاوز دیگر بر افغانستان، «صد بار» فکر خواهند کرد

حکومت سرپرست امارت اسلامی، با پخش اعلامیه‌ای به مناسبت ۲۶ دلو، سال‌روز خروج قشون سرخ اتحاد شوروی پیشین از افغانستان، گفته است که کشورهای متجاوز پیش از تجاوز دیگر بر افغانستان، «صد بار» فکر خواهند کرد. امروز مصادف با سی‌وپنجمین سال‌روز شکست و خروج اتحاد شوروی پیشین از افغانستان است.