افغانستان و چالش حقوق‌بگیران؛ کاهش یا افزایش!؟

یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌و‌گو با ۲۱ زن که در حوزه‌های فعال برای زنان کار می‌کنند، نشان می‌دهد که معاش ماهانه‌ی ۱۸ تن آن‌ها کاهش یافته است. دو تن از این زنان که یکی پزشک و دیگری خبرنگار است، می‌گویند که مقدار معاش شان کاهش نیافته است؛ اما در پرداخت آن تأخیر صورت می‌گیرد و تنها یک پزشک زن گفته که تغییری در مقدار معاش ماهانه‌اش نیامده است.