در میانه‌ی محرومیت؛ روایت خانواده‌‌ای که شش عضو آن توانایی حرف‌زدن ندارند

افزایش بی‌کاری و ناداری در بغلان، باشندگان این ولایت را در وضعیت بدی قرار داده است. شاه‌ابراهیم، پدر خانواده‌ی ۱۰ ‌نفری‌ای در شهر پلخمری، مرکز بغلان که از ناداری رنج می‌برد، می‌گوید که هشت کودک دارد و چهار دختر و دو پسرش، توانایی حرف‌زدن ندارند و همسرش نیز از بیماری رنج می‌برد.