دشواری زندگی پای نیروهای امنیتی حکومت پیشین را به جنگ در اوکراین کشانده است

نشریه‌ی فارین‌پالیسی با پخش گزارشی مدعی شده‌ که روسیه با نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان تماس‌هایی برقرار کرده و به ‌دنبال جذب آن‌ها در جنگ با اوکراین است. فارین‌پالیسی در این گزارش خود با شماری از نیروهای کماندوی حکومت پیشین که در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی قرار دارند، گفت‌وگو کرده است.