وزارت صنعت و تجارت: تلاش داریم تجارت با پاکستان را از سیاست جدا کنیم

پس از یک سلسله ناخوشی‌ها در روابط میان امارت اسلامی و پاکستان و تنش مرزی، کابل میزبان هیئتی از وزارت تجارت پاکستان است. این هیئت که به ریاست محمدخُرم‌ آقا، معین وزارت تجارت پاکستان به کابل آمده‌، امروز با هیئت امارت اسلامی به ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، دیدار کرده است.