تک‌صدای زنگ مکتب هم‌زمان با سکوت صدای «دانش‌آموزان دختر»

این سومین سال آموزشی است که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، از آموزش محروم می‌شوند. حکومت سرپرست امارت اسلامی، پس از روی‌کارآمدن در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، آموزش دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع بعدی منع کرد؛ اقدامی که محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری را به دنبال داشته است.