وزیر خارجه‌ی اوزبیکستان: افغانستان باید بخشی از جامعه‌ی جهانی باشد

بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه‌ی اوزبیکستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، گفته که کشورش همواره در نشست‌های جهانی از افغانستان پشتیبانی کرده است و این کشور باید بخشی از جامعه‌ی جهانی باشد. او افزوده است که اوزبیکستان، افغانستان را بخشی از آسیای مرکزی می‌داند….