وزارت انرژی و آب: امسال بودجه‌ی کافی برای تطبیق پروژه‌ها نداریم

مسئولان در وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست، امروز در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت در مرکز رسانه‌های حکومت، می‌گویند که در سال مالی جاری بودجه‌ی کافی برای تطبیق پروژه‌ها در بخش تولید انرژی و مدیریت آب، در اختیار این وزارت قرار داده نشده‌ است.

سرپرست وزارت شهرسازی: بودجۀ کافی برای تطبیق پروژه‌ها نداریم

از میان دست‌کم ۵۵۰ پروژۀ ساختمانی که وزارت شهرسازی و اراضی مسئولیت تطبیق آن را دارد، سرنوشت بسیاری از این پروژه‌ها در سال روان مالی ناروشن است. مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی می‌گویند که به‌دلیل نبود بودجۀ کافی، این وزارت ام‌سال نمی‌تواند شماری از پروژه‌ها را عملی کند.