معین وزارت انکشاف دهات: در یک سال بیش‌تر از ۱۳۵۰۰ تشناب ساخته‌ایم

در ادامه‌ی برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات، امروز کارکردها و دست‌آوردهای یک‌ساله‌ی این وزارت را با رسانه‌ها شریک کردند. سیداحمد مستقیم، معین این وزارت، در این نشست می‌گوید که آنان در یک سال گذشته بیش‌تر از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشناب در روستاهای کشور ساخته اند.