ا.ا برای ترانزیت مواد نفتی و گاز مایع ترکمنستان به پاکستان از راه افغانستان توافق کرده است

مسئولان در وزارت صنعت و تجارت، می‌گویند که اعضای کابینه با طرحی که از سوی این وزارت برای ترانزیت مواد نفتی و گاز مایع ترکمنستان به پاکستان از راه افغانستان آماده شده بود، موافقت کرده است.