وزارت خارجه‌ حمله‌ی اسرائیل بر کنسول‌گری ایران در دمشق را محکوم کرد

وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست افغانستان، امروز در خبرنامه‌ای حمله‌ی اسرائیل بر کنسول‌گری ایران در شهر دمشق، پایتخت سوریه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و آن را، نقض آشکار «نورم‌های دیپلماتیک و اقدامی تحریک‌آمیز» برای گسترش ناامنی در منطقه دانسته است.