پسر قربانی تجاوز جنسی در بغلان عدالت می‌خواهد

یک پسر جوان باشندۀ ولسوالی فرنگ ولایت بغلان می‌گوید که افراد ناشناس او را ربوده و پس از لت‌وکوب به او تجاوز گروهی کرده‌اند. این جوان از راه‌های دشوارگذر توانسته خودش را نجات بدهد و اکنون در شهر پلخمری، خواهان عدالت است.