متقی: برای حل مشکلات در بخش تجارت میان افغانستان و پاکستان، گام‌های مخلصانه برداشته شود

هرچند تا کنون از نتیجه‌ی توافق‌های این هیئت با امارت اسلامی جزئیاتی در دست نیست؛ اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی امارت اسلامی در دیدار با این هیئت پاکستانی، خواسته ‌است که برای حل مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان، باید گام‌های مخلصانه برداشته شود.