وزارت صنعت و تجارت در دو سال به ۱۲۰۰ زن تجارت‌پیشه جواز کار داده است

برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، به تازگی با پخش گزارشی گفته است که زنان کارآفرین و تجارت‌پیشه‌ی افغان با وجود محدویت‌ها، چالش‌ها و موانع دست‌وپاگیر، با پایداری به کار شان ادامه داده و بخشی مهم ثبات اقتصاد افغانستان بوده‌ اند.