ابتلا به بیماری‌های جلدی، زنان در غزنی را نگران کرده است

شماری از زنان در بخش‌های دوردست غزنی، با ابراز نگرانی می‌گویند که از چندی به این سو به دلیل‌های ناروشن، به بیماری‌های جلدی مبتلا شده اند.آلودگی هوا، فشارهای روانی، تغذیه‌ی ناسالم و استفاده‌ی مواد آرایشی بی‌کیفیت، از عامل‌های دخیل در بیماری‌های جلدی دانسته می‌شود.