نورالدین عزیزی به‌ هدف بهبود تجارت دوجانبه به ایران سفر کرده‌ است

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست امارت اسلامی، در رأس هیئتی به ایران سفر و با سردارمحمد کرمی، والی سیستان و بلوچستان ایران، دیدار کرده ‌است. در این دیدار، توسعه‌ی تجارت دوجانبه و افزایش سهم افغانستان و ترانزیت کالاهای کشور از مسیر بندر چابهار، گفت‌وگو شده ‌است.