صادرات افغانستان از طریق بندر عطاری_واگه متوقف است

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که از حدود یک هفته به این‌سو، هیچ وارداتی از افغانستان از طریق بندر عطاری_واگه انجام نشده است. به نقل از این رسانه‌ها، واردات از افغانستان از طریق این بندر، به‌دلیل اختلاف بر سر امضای گواهی‌نامۀ منطقۀ تجارت آزاد جنوب آسیا متوقف شده است.