جسد یک بزرگ قوم در هرات یافت شد

منابع محلی در هرات می‌گویند که آنان امروز جسد یک بزرگ قوم را از مربوطات ساحۀ «کمرکلاخ» این ولایت یافته‌اند. به گفتۀ منابع، این مرد «محمدداوود» نام دارد که دو روز پیش از مسیر ولسوالی انجیل این ولایت توسط افراد ناشناس ربوده شده بود و جسدش امروز یافت شده است.