عبدالغنی برادر: نظام خود را با جادادن چهره‌های حکومت پیشین بدنام نمی‌کنیم

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس‌الوزرای امارت اسلامی، روز گذشته در گفت‌وگوی ویژه با تلویزیون ملی افغانستان گفته است که امارت اسلامی تصمیمی برای شامل‌کردن چهره‌های حکومت پیشین در نظام خود ندارد و این افراد سبب بدنامی نظام جدید خواهند شد.