بخیت: سازمان هم‌کاری اسلامی تلاش دارد تا زمینه را برای تعامل افغانستان با جهان فراهم کند

طارق‌‌علی بخیت، معاون و نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان هم‌کاری اسلامی در امور افغانستان، گفته است که سازمان هم‌کاری اسلامی آجندای پنهان برای افغانستان ندارد و تلاش می‌کند تا زمینه‌ را برای تعامل افغانستان با جهان و ارسال کمک‌ها به شهروندان این کشور، فراهم کند.