باشندگان فاریاب حدود نُه میلیون افغانی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی هرات کمک کردند

مسئولان کمیته‌ی جمع‌آوری کمک‌های مردمی در فاریاب، می‌گویند که در کارزار یک‌هفته‌ای جمع‌آوری کمک به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی هرات در این ولایت، حدود نُه میلیون افغانی پول نقد جمع‌آوری شده است. به گفته‌ی آن‌ها، این کمک‌ها روز گذشته (جمعه، ۲۸ میزان)، توسط شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی در فاریاب، به کمیته‌ی توزیع کمک به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی هرات تسلیم داده شده است.

محدودیت دست‌رسی به خدمات درمانی باشندگان فاریاب را با مشکل روبه‌رو کرده است

شماری از مراجعه‌کنندگان و بیمار‌داران در فاریاب، می‌گویند که از سال‌ها به این سو، به دلیل نبود داروی مورد نیاز، کم‌بود تجهیزات پزشکی و پزشکان مسلکی و درست عرضه‌نشدن خدمات درمانی در شفاخانه‌ی ولایتی و شماری از مرکزهای صحی در این ولایت، با مشکل روبه‌رو اند.