پس از گذشت نزدیک به دو سال از بسته‌ماندن مکتب‌ها، خواست‌‌ها برای بازگشایی آن پابرجاست

بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم و پایان‌دادن به محرومیت میلیون‌ها دختر در افغانستان از آموزش، خواست عمده‌ی شهروندان از حکومت امارت اسلامی است؛ حکومتی که هم‌اکنون دروازه‌های نهادهای آموزشی را برخلاف خواست مردم افغانستان و جهان، به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشته ‌است.

هشت مارچ؛ دانش‌آموزان دختر برای بازگشایی مکتب‌ها لحظه‌شماری دارند

از زمان بسته‌شدن دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، نزدیک به ۱۹ ماه می‌گذرد که این دانش‌آموزان، هنوز هم در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. شماری از دانش‌آموزان دختر در ولایت‌های غربی و جنوب‌غربی، می‌گویند که سرنوشت مبهم آموزشی و ادامه‌ی بسته‌ماندن مکتب‌ها سبب افزایش نگرانی‌های شان شده است.