مکتبی در کندز به هزینه‌ی هفت میلیون افغانی ساخته می‌شود

محمد‌اسماعیل ابواحمد، رییس معارف کندز، می‌گوید که کار ساخت یک مکتب در روستای «چینیزی» شهر کندز، مرکز این ولایت، آغاز شده است. او، می‌افزاید این مکتب که داری شش صنف و پاک تفریحی است از سوی بنیاد «محمد‌قیس ارغندیوال» به هزینه‌ی هفت میلیون افغانی ساخته می‌شود.