امسال ۲۱۱ هکتار زمین در ۱۱ ولسوالی ننگرهار به کاشت بادام‌زمینی اختصاص یافته است

کشاورزان در ننگرهار، می‌گویند که در سال روان، ۲۱۱ هکتار زمین کشاورزی در ۱۱ ولسوالی این ولایت به کاشت بادام‌زمینی اختصاص یافته است و امیدوار اند که از آن، محصول قابل توجهی به دست بیاورند. کشاورزان، از ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار، می‌خواهند که در زمینه‌ی بازاریابی و ایجاد بازار برای فروش محصولات شان، با آن‌ها هم‌کاری کنند.