برای بررسی ملکیت‌های شخصی و ساحات تاریخی و باستانی بامیان کمیته ایجاد می‌شود

ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با ارسال خبرنامه‌یی به رسانه‌ها، از نشست مسئولان این ریاست با عبدالله سرحدی، والی این ولایت خبر داده است. در خبرنامه آمده که در این نشست، والی بامیان هدایت داده است که یک کمیتۀ مشترک برای بررسی ملکیت‌های شخصی و ساحات تاریخی و باستانی در خطر ایجاد شود.