انحلال شش نهاد دولتی از سوی ا.ا؛ نزدیک به ۶۰۰۰ تن بی‌سرنوشت شده‌ا‌ند

حکومت سرپرست امارت اسلامی به تازه‌گی طی مکتوبی تشکیلات اداری و خدماتی کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحۀ ملی، شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌های مجلس‌های نماینده‌گان و سنا را منحل کرده ‌است.