کشورهای کمک‌کننده تا یک هفتۀ دیگر دربارۀ انتقال پول به افغانستان تصمیم می‌گیرند

خبرگزاری رویترز امروز به نقل از سخنگوی بانک جهانی گفته است کمک‌کننده‌گان به صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) که توسط بانک جهانی مدیریت می‌شود، موافقت کرده‌اند که تا یک هفتۀ دیگر دربارۀ انتقال وجوه به آژانس‌ کمک‌های بشردوستانه تصمیم بگیرند. سخنگوی بانک جهانی هرچند جزئیات بیش‌تر در این باره ارایه نکرده است.