گفت‌وگو با وزیر امر به معروف طالبان: امر به معروف، امر خدا و قرآن است، نه ملا و طالب!

مولوی قلم‌الدین در زمان حکومت طالبان وزیر «امر به معروف و نهی از منکر» بود. شماری تحریک طالبان را با نام «امر به معروف و نهی از منکر» می‌شناسند و عملکرد ادارۀ زیر فرمان قلم‌الدین در زمان امارت اسلامی، تا هنوز بحث‌برانگیز است.