۸۰ درصد دام‌پروران در لوگر از «القاح مصنوعی» کار می‌گیرند

لعل‌جان، باشنده‌ی شهر پل‌علم، مرکز لوگر است. او از سال‌ها به این سو، گاو‌ها را پرورش می‌دهد و نگه‌داری می‌کند و از این راه، مشکلات اقتصادی خود را حل می‌کند. لعل‌جان، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که این جا، نسبت به گذشته نسل‌گیری گاو‌ها آسان‌ و پیش‌رفته شده است و بسیاری از دام‌پروران برای بارورسازی گاوهای شان، از القاح مصنوعی کار می‌گیرند.