با روی‌کارآمدن امارت اسلامی شمار کودکان کار افزایش یافته است

آرزو دارد دوباره مکتبش آغاز شود و درس بخواند؛ اما سختی‌های روزگار اجازه نمی‌دهد. نامش زینت است و ۱۵ سال سن دارد. او می‌گوید که پدر معیوبش با روی‌کارآمدن امارت اسلامی بی‌کار شده است و در خانه چیزی برای خوردن ندارند. زینت حالا مجبور است با برادر خُردش کار کند. او و برادرش روزها در شهرنو کابل مشغول کفاشی/بوت‌پاکی‌اند تا لقمه‌نانی برای خانوادۀ‌شان پیدا کنند.