اتحادیه‌ی مولدین قالین افغانستان: تولید قالین ۲۵ درصد افزایش یافته است

مسئولان در اتحادیه‌ی مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان، می‌گویند که امسال تولید قالین در کشور ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ اما به دلیل حضورنداشتن افغانستان در بازارهای بین‌المللی، قالین افغانستان به نام کشورهای دیگری به فروش می‌رسد.