حسن کاظمی قمی از رهاشدن آب به سوی ایران از سوی افغانستان اظهار قدردانی کرد

وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، با پخش خبرنامه‌ای از دیدار حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه‌ی ایران برای افغانستان با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، خبر داده ‌است. بر اساس خبرنامه، بهبود روابط دوجانبه، تأمین حق‌آبه‌ی ایران و تحولات منطقه‌ای، از موضوع‌های مورد بحث این دیدار بوده‎ ‌است.