هفت گردش‌گر اسلواکی به هرات آمده اند

رحمت‌الله محمدی، آمر گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، به سلام‌وطندار می‌گوید که هفت گردش‌گر اسلواکی به این ولایت آمده‌ اند. محمدی، می‌افزاید که این گردش‌گران پس از سفرکردن به کابل، بلخ و بامیان، به هرات آمده‌ اند.