رادیو «نسیم» در دایکندی پس از پنج ماه نشراتش را از سر گرفت

رادیوی محلی «نسیم» در دایکندی که بیش از پنج ماه پیش از سوی حکومت سرپرست بسته شده بود، امروز نشراتش را از سر گرفت. سیدمصطفا صالح، رییس اطلاعات و فرهنگ دایکندی، می‌گوید که رادیو نسیم بر اساس فیصله‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولان محلی دایکندی، با گرفتن تعهد امروز نشراتش را از سر گرفته است.