کمیته‌ی ناروی: جامعه‌ی جهانی باید در مبارزه با تغییرهای آب‌وهوایی با افغا‌نستان هم‌کاری کند

مسئولان اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست و کمیته‌ی ناروی امروز (چهارشنبه، ۵ ثور) در پایان نشست سه‌روزه تغییرهای آب‌وهوایی در کابل، می‌گویند که این نشست به هدف بحث روی راه‌کارهای مبارزه با پیامدهای منفی تغییرهای آب‌وهوایی در افغانستان برگزار شده بود

افغانستان برای مبارزه با تغییرهای آب‌وهوایی به ۲۲ میلیارد دالر نیاز دارد

اداره ملی حفاظت از محیط زیست، با برگزاری نشست سه‌روزه در کابل از پیامده‌های منفی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی در افغانستان هشدار می‌دهد و می‌گوید که مبارزه با تغییرهای آب‌وهوایی در افغانستان نیاز به هم‌کارهای جهانی و ازسرگیری پروژه‌های نمیه‌کاره در این بخش دارد.