نتایج سروی سلام‌وطندار؛ با حاکمیت ا.ا ۷۳ درصد دانش‌جویان با کاهش یا نداشتن انگیزۀ درسی روبه‌رو شده‌اند

مؤسسۀ رسانه‌یی سلام‌ افغانستان (رادیو سلام‌وطندار) در جریان ماه‌های ثور و جوزای سال روان یک نظرسنجی دربارۀ وضعیت تحصیلی در کشور انجام داده‌ است. براساس این نظرسنجی که در آن با ۲۷۵ دانش‌جوی دختر و پسر از ۱۸ دانشگاه‌ دولتی و خصوصی در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار گفت‌و گو شده ‌است، ۷۳ درصد دانش‌جویان گفته‌اند که انگیزۀ درسی‌شان کاهش یافته ‌است یا هیچ انگیزه‌یی به درس ندارند.