۴۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در سال ۲۰۲۱ در ۲۰ کشور کشته شده‌اند

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران امروز اعلام کرده است که ۴۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در سال ۲۰۲۱ میلادی که امروز روز آخر آن است، در هنگام انجام وظیفه در ۲۰ کشور جهان کشته شده‌اند. در گزارش این نهاد تأکید شده که بیش‌ترین آمار کشته‌شده‌گان در افغانستان بوده است.