برای دومین روز پی‌هم بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری، امروز (سه‌شنبه، ۱۵ قوس) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.

۴۰ میلیون دالر پول نقد به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان امروز (سه‌شنبه، یازدهم اسد) با پخش خبرنامه‌یی در توییترش اعلام کرده که یک بستۀ کمکی ۴۰ میلیون دالر آمریکایی به کابل رسیده است.

۴۰ میلیون دالر کمک نقدی بشردوستانه به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان امروز با پخش خبرنامه‌یی اعلام کرده که یک بستۀ کمکی ۴۰ میلیون دالر آمریکایی به کابل رسیده است. این بانک گفته که به سلسلۀ کمک‌های بشردوستانۀ کشورهای کمک‌رسان، امروز بستۀ ۴۰ میلیون دالری به افغانستان رسیده و این بسته به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.