مراسم عروسی دسته‌جمعی ۴۰ زوج در سرپل برگزار شد

برگزارکنندگان این مراسم می‌گویند که این مراسم عروسی دسته‌جمعی را به منظور کاهش هزینه‌های سرسام‌آور عروسی و ازمیان‌برداشتن رسم‌های ناپسند در این ولایت، به هم‌کاری مالی «اتحادیه‌ی سرپلیان مقیم در خارج از کشور» برگزار کرده اند.