ادارۀ خط آهن در یک سال ۲.۵ میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کرده است

بخت‌الرحمان شرافت، سرپرست ادارۀ خط آهن افغانستان، در این نشست می‌گوید که در یک سال گذشته این اداره توانسته است با انتقال کالاهای تجارتی و غیرتجارتی به بیرون از کشور، بیش از ۲.۵ میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کند.