بانک مرکزی ۱۲ میلیون دالر را فردا به‌طور لیلام به فروش می‌گذارد

بانک مرکزی افغانستان امروز با پخش خبرنامه‌یی گفته است که برای کاهش ارزش دالر در برابر افغانی، حدود ۱۲ میلیون دالر را به‌طور لیلام به فروش می‌گذارد. براساس خبرنامۀ این بانک، قرار است داوطلبی فروش این مقدار دالر فردا (سه‌شنبه، نهم حمل/فروردین) برگزار شود.