بانک مرکزی ۱۱ میلیون دالر را فردا به‌ طور لیلام به فروش می‌رساند

بانک مرکزی افغانستان، با پخش خبرنامه‌ای گفته است که حدود ۱۱ میلیون دالر امریکایی را به‌ طور لیلام به فروش می‌رساند. بر اساس خبرنامه‌ی این بانک، قرار است داوطلبی فروش این مقدار دالر فردا (دوشنبه، ۴ میزان) برگزار شود.