قرارداد پروژه‌ای به ارزش حدود ۱۰ میلیون دالر برای توان‌مندسازی زنان در افغانستان امضا شد

قرارداد یک پروژه‌‌ی دوساله به ارزش حدود ۱۰ میلیون دالر، به منظور توان‌مندسازی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان در بخش‌های دوردست در هفت ولایت، امضا شد. قرارداد این پروژه، از سوی برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP)در افغانستان و دولت جاپان، روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ میزان) در شهر کابل، امضا شده است.

بیماری «لمپی ‌اسکین» روزانه ۱۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب خواهد زد

دکتر اسدالله صمدی، آمر دیپارتمنت پاراکلینیک دانشکدۀ وترنری دانشگاه کابل، در این کنفرانس علمی می‌گوید که در صورت ابتلای بیش‌تر حیوانات به این بیماری، اقتصاد افغانستان روزانه ۱۰ میلیون دالر آسیب خواهد دید.