یک‌ساله‌گی فروپاشی جمهوری؛ چرا جهان هنوز ا.ا را به رسمیت نشناخته است؟

یک سالی که گذشت، به شهروندان کشور از هر سو پُر از چالش بود. اما آگاهان این یک سال را به امارت اسلامی نیز خالی از چالش نمی‌دانند. به باور آنان، امارت اسلامی پس از به قدرت‌رسیدن دوباره نتوانسته است که در میدان سیاست مطابق با عصر کنونی بازی و مشروعیت بین‌المللی کسب کند.