اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری: افغانستان ام‌سال به ۶۰ درصد آرد و گندم وارداتی نیاز دارد

خان‌جان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به سلا‌م‌وطندار می‌گوید که همه‌ساله حدود ۷ میلیون متریک تُن گندم و آرد در کشور نیاز است و ام‌سال به‌دلیل روی‌دادهای طبیعی و خشک‌سالی، تولیدات گندم در کشور نیز کاهش یافته است.