تاریخ امروز: یکشنبه، ۲۲ حمل/فروردین ۰۰

سیاست به سبک صاحب «غرفۀ زرهی»

به گفتۀ این منبع، مردم وقتی آقای حکمتیار را در داخل این غرفۀ زرهی دیدند، باورشان خیلی‌ها سخت بود و تعدادی هم می‌گفتند که ماه رمضان نزدیک است، شاید بخشی از شوتنگ سریال حضرت یوسف در نقش «آنخ ماهو» بر عهدۀ رهبرشان باشد.

حزب اسلامی اعتراض‌ گسترده برای وادارکردن حکومت به استعفا راه‌اندازی می‌کند

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی امروز در یک نشست خبری‌ در کابل می‌گوید، از مقام‌های حکومتی خواسته است هرچه زودتر استعفا دهند تا حکومتی به میان آید که بر مبنای خواست اصلی مردم و حزب‌های سیاسی باشد.

رهبر حزب اسلامی با ناکاره‌خواندن حکومت کنونی هشدار می‌دهد، در صورت عدم استعفای مقام‌های حکومتی، حزب اسلامی فردا اعتراض گسترده‌یی را در کابل راه‌اندازی خواهد کرد.