هیئت بلندرتبه‌‌ی سازمان ملل برای گفت‌وگو با امارت اسلامی وارد کابل شد

در ادامه‌ی تلاش‌های جامعه‌ی جهانی برای تأمین حقوق زنان در افغانستان، یوناما در اعلامیه‌ا‌ی به رسانه‌ها گفته که هیئت بلندرتبه‌ا‌ی از سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرده است تا برای بازگرداندن حق کار و آموزش زنان، با رهبران امارت اسلامی گفت‌وگو کند.

گفت‌وگو با امارت اسلامی «تنها راه پیش‌رفت» در افغانستان است

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنج‌شنبۀ خود گفته زمین‌لرزۀ مرگ‌بار روز چهارشنبه تنها یکی از چند وضعیت اضطراری‌ست که افغانستان با آن روبه‌روست و گفت‌وگوها با حکومت سرپرست امارت اسلامی «تنها راه پیش‌رفت» و تنها راه رسیده‌گی به مشکلات جاری در افغانستان است.